In 1931 ging men voor het eerst op concours in Doetinchem met als resultaat een eerste prijs met 53 punten. Dirigent was toen inmiddels dhr. G. Kamp, die dhr. Borgers was opgevolgd. Tot het uitbreken van de oorlog, ging Sint-Jan in totaal acht keer op concours. Eind jaren dertig promoveerde de vereniging twee keer, zodat de afdeling Uitmuntendheid werd bereikt.