Sint-Jan werd opgericht op 26 april 1926, op inititief van – hoe kan het ook anders – pastoor Meyerink. Deze vond in de heer Borgers, bedrijfsleider van de toenmalige textielfabriek ten Bosch een medestander. De meeste leden werden dan ook gehaald ” uit de fabriek ” en daar hoefde Borgers weinig moeite voor te doen. Als arbeider kon men in die tijd zo gemakkelijk een wit voetje halen bij de baas en dat werd nog eens versterkt door het feit dat dhr. Borgers meteen ook de dirigeerstok ter hand nam. Het aantal leden bleef in die begin jaren steken op ongeveer 30. In de beginjaren van de harmonie Sint-Jan bleef het ledental het grote struikelblok. Naast de nieuwe vereniging was er in Wierden nog een muziekvereniging, dus de spoeling was dun. Toch ontwikkelde de club zich voorspoedig.