Het heeft lang geduurd, tot in 1957, voordat de ‘Uitmuntendheid’ klasse verlaten werd, maar dat gebeurde dan ook meteen goed. Op het concours in Groenlo werd de eerste prijs behaald met lof van de jury. De toen behaalde 112 punten werden dat jaar door geen enkele andere vereniging overtroffen. Onder de bezielende leiding van Cor Kamp, die zijn vader inmiddels was opgevolgd en in totaal ruim 24 jaar voor het orkest stond, werden in de ere-afdeling diverse eerste prijzen gewonnen met een orkest, dat langzaam maar zeker groeide naar een bezetting van ruim 60 muzikanten.