Repetities komen gehele maand maart te vervallen i.v.m. Coronavirus

Gezien de uitbreiding van het Coronavirus komen de repetities van de AMV, de slagwerkgroep, het C-orkest, B-orkest en A-orkest de gehele maand maart te vervallen. Dit naar aanleiding van de richtlijnen van de overheid en het advies van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) van donderdag 12 maart 2020.

We beseffen ons goed dat dit drastische maatregelen zijn! We hebben echter samen de verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het Coronavirus, met alle daarbij behorende gevolgen, te voorkomen.

De individuele muzieklessen worden verzorgd door Kaliber Kunstenschool. Kaliber zal ongetwijfeld zelf ook met informatie komen wat betreft de muzieklessen. Voor vragen over deze lessen verwijzen wij jullie dan ook naar Kaliber. Voor overige vragen kunnen jullie terecht bij het secretariaat via secretariaat@harmoniesint-jan.nl

Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en hopen uiteraard dat we de repetities in april weer kunnen hervatten!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Harmonie Sint-Jan