INSPREEKVERHAAL SINT-JAN BIJ BEZUINIGINGEN

Dank u wel voorzitter, geachte leden van de raad, geacht college,

In tijden waarin moet worden bezuinigd zegt bijna elke organisatie: prima, doe het maar daar en daar op, maar niet bij ons. Harmonie Sint-Jan – Harmonie Wierden en Harmonie Enter realiseren zich dat erg goed en zeggen dat ook: niet op de muziekverenigingen. Wij zullen het echter niet zeggen om alleen uw sympathie op te wekken, maar ook met goede argumenten te komen WAAROM u als gemeente dat niet moet doen.

Een jaar of 8 geleden is er een zware wissel getrokken in het hele land op cultuursubsidies. Ineens was cultuur een elitekwestie, waren kunstenaars en muzikanten steuntrekkers die een ECHT vak hadden moeten leren, en gingen als gevolg daarvan bij de podiumkunsten, professionele orkesten, maar ook heel erg veel muziekscholen deden de deuren dicht. De gevolgen daarvan zijn nog steeds merkbaar. Gelukkig is Kaliber behouden gebleven, maar dat is één van de weinige.

Het ontstane gat is opgevangen door de samenleving zelf: kinderen gingen muziek maken of sporten, muziekverenigingen gingen hun eigen jeugd opleiden. Wederom heeft dat op heel veel plaatsen, ook om Wierden heen, geleid tot veel minder jeugd, harmonieën die bestaan uit bejaarden en over een paar jaar -als die allemaal geen muziek meer kunnen maken-, geen opluistering meer bij Sinterklaas, Koningsdag, Palmpasen, Wiezo, carnaval of andere volksfeesten.

Hier in de Gemeente Wierden zijn 3 prachtige bloeiende verenigingen, die in de hoogste afdelingen spelen, waar 1e prijzen worden gehaald. Harmonie St. Jan staat landelijk hoog aangeschreven en is alom bekend. Harmonie St. Jan zet de Gemeente Wierden op de kaart. Bij deze 3 verenigingen is nog HEEL VEEL jeugd die met HEEL VEEL plezier, ook op HOOG niveau met elkaar muziek maken. Dankzij de muziekverenigingen ZELF, die ZELF, en SAMEN met Kaliber de jeugd opleiden. Kijk voor de aardigheid eens naar hoeveel leden van de beide harmonieën lesgeven aan de jeugd via Kaliber, bij ons alleen al zijn vier leden ook docent bij Kaliber. Wist u bijvoorbeeld dat er bij de Kaliber opleidingen in Wierden meer leerlingen zijn dan bij alle muziekverenigingen in de stad Enschede bij elkaar ?

Ook onze eigen jeugddirigenten hebben een belangrijke opleidingsfunctie.

STERKE muziekverenigingen en daarom zoals elke vereniging zijn van een ongelooflijke waarde voor een sterke samenleving. Waar je leert dat het vanzelfsprekend is dat je elkaar helpt met alles opruimen na een repetitie, waar je vrijwilligerswerk doet. Waar men heeft geleerd aan te pakken en echt niet voor elke cent de hand ophouden. Maar die dat alleen kunnen doen, als ze daartoe in staat worden gesteld, als er een bestaansbasis is.

Deze gemeente moet bezuinigen, maar gemeente: bezuinigen kan alleen als je een sterk vangnet achter je hebt die die bezuinigen op kan vangen. En dat vangnet is de samenleving, zijn de verenigingen. U bezuinigt niet met uw voorstel. U vernietigt uw eigen samenleving. U schraapt kruimels bij elkaar, omdat u geen brood durft aan te snijden. U durft geen echte besluiten te nemen die echt wat opleveren. Nee, u haalt kruimels op bij verenigingen, waardoor de potentiële “kracht van de samenleving” drastisch afneemt, of misschien nog erger: niet meer bestaat. Verenigingen houden mensen van de straat, en uit een eenzaam huis. Houden mensen mentaal en fysiek fit. Zonder verenigingen hebt u in het sociaal domein, zowel met ouderen als met jeugd, nog veel grotere problemen. Er is een oud afrikaans gezegde dat ons leert “you need a village to raise a child “.

Eigenlijk mis ik de trots van dit college op deze parels. Waar volgens ons juist heel zorgvuldig mee omgesprongen moet worden.

Hoe hoog heeft dit college cultuur in haar vaandel staan?

Dit verenigingsplan moet juist blijven bestaan, het is de hoeksteen van de samenleving in het mooie Wierden.

Dank u wel.