A Orkest
Doorstroming naar het A-orkest is niet vanzelfsprekend. Een minimumniveau (in de regel het B-diploma of spelend op het niveau van een B-diploma) is vereist en toelating wordt beoordeeld door de dirigent, de docent en de werkgroep Opleiding.

In een meerjarenplanning heeft het A-orkest ieder jaar een grote activiteit waar naartoe geleefd wordt. 
Dit kan een concours, een concert in binnen- of buitenland of een showconcert zijn.
Van de leden van het A-orkest wordt commitment en discipline verwacht om gezamenlijk een grote prestatie te kunnen leveren. 

Het is daarom vanzelfsprekend datafspraken ten aanzien van aanwezigheid, thuis studeren, motivatie en betrokkenheid nageleefd worden.

Sinds het najaar van 2014 staat het orkest olv Egbert van Groningen. De bezetting van het orkest schommelt tussen de 60 en 65 muzikanten.

egbert