Opleidingen

Van oudsher werd de muzikale opleiding binnen een muziekvereniging verzorgd door de oudere muzikanten, die het zelf ook op die manier geleerd hadden. Langzamerhand is hier verandering in gekomen. De leraren nu worden van buitenaf aangetrokken. In tegenstelling tot veel andere verenigingen heeft Sint-Jan gekozen voor eigen leraren en maakt men geen gebruik van de muziekschool. Groot voordeel is een directer contact tussen vereniging, leerling en leraar. De lessen kunnen op deze manier precies op de wensen van de vereniging worden afgestemd, terwijl de leerling daar ook de voordelen van plukt. Doorstroming binnen de vereniging is op deze wijze meer gewaarborgd.

Er is inmiddels binnen Sint-Jan ook een C-orkest voor beginners opgestart zodat het spelen in groepsverband al in een vroeg stadium wordt gestimuleerd, zij repeteren evenals de andere orkesten op zaterdag o.l.v. dirigente Esther Baas.

Ook kent Sint-Jan een eigen AMV-opleiding die wordt gegeven door Sebastiaan Leeftink en zorgt voor de continue aanwas van muzikanten voor alle orkesten. Sterk punt van harmonie Sint-Jan is het feit dat voor ieder instrument een leraar beschikbaar is.

De docenten van Sint-Jan is onder gebracht bij de muziekschool van Twente, Kaliber.