de Noaber

Het bestuur van de Harmonie Sint-Jan heeft gemeend na jarenlange steun van de bevolking, bedrijfsleven en de Wierdense gemeente nu ter herinnering aan haar zeventigste verjaardag, als blijk van waardering een blijvende herinnering te mogen aanbieden aan de Wierdense bevolking.

Uiteindelijk zijn de resultaten van de laatste jaren in muzikaal opzicht dan ook voor een groot deel te danken aan al deze mensen uit onze gemeente. Daardoor is het zelfs mogelijk gebleken om, in nota bene het jubileumjaar, Nationaal Kampioen van Nederland te worden.

Na rijp beraad is er besloten om een beeld te laten ontwerpen door niemand minder dan Berend Seiger. De kunstenaar heeft een beeld ontworpen, dat heel kenmerkend enkele karakteristieken weergeeft, zoals die door veel buitenstaanders in ons Wierdenaren worden gezien.

Een relatiegeschenk naar de gemeente, dat is de bedoeling van het bestuur van de Harmonie Sint-Jan en naar onze mede-Wierdenaren.

De Burgemeester A. Lieuwen en Wethouder Mevr. I. Klink-Timmerman hebben op 24 oktober 1996, door middel van een onthulling in het stadhuis van Wierden, het beeld "De Noaber van Wierden" een eigen plaats gegeven in de geschiedenis van de gemeente Wierden. Vanaf deze datum is voor iedere Wierdenaar duidelijk geworden dat "De Noaber van Wierden" zijn eigen plek heeft verworven.

Het sterke van dit idee is, dat het helemaal en alleen uit de Wierdense bevolking voortkomt en daardoor zullen er veel gegadigden voor dit relatiegeschenk zijn.

Indien u belangstelling heeft voor het beeldje kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Namens het bestuur van de Harmonie Sint-Jan